Jump to content
The library informs: ansök om låneuppgifter längst ned på denna sida

E-books / Poetry


Cover for Vårbris
E-book

Vårbris

Vårbris [1900] är Vilhelm Ekelunds första egna diktsamling, publicerad efter att han debuterat i studentkalendern i Lund med I skilda färger. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör d ...


Cover for Visor och vers
E-book

Visor och vers

Visor och vers samlar några av Vilhelm Ekelunds dikter skrivna mellan åren 1906-1907. Flera av dikterna är kommer från de brev Ekelund skrivit till Amelie Bjerre som han träffat i ...


Cover for Tidiga dikter
E-book

Tidiga dikter

Tidiga dikter innehåller dikter skrivna mellan 1987-1899, åren innan Ekelund debuterade. Dikterna visar på ett stort mått experimentlust. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de st ...


Cover for Syner
E-book

Syner

Syner [1901] är Vilhelm Ekelunds andra - och mest omfångsrika - diktsamling. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen Vår ...


Cover for Samlade dikter 2
E-book

Samlade dikter 2

Samlade dikter 2 är den andra delen av två med poeten Vilhelm Ekelunds samlade lyrik. Samlade dikter 2 innehåller dikter skrivna under åren 1905-1944. Vilhelm Ekelund [1880-1949] ...


Cover for Samlade dikter 1
E-book

Samlade dikter 1

Samlade dikter 1 är den första delen av två med poeten Vilhelm Ekelunds samlade lyrik. Samlade dikter 1 innehåller dikter skrivna under åren 1987-1985. Vilhelm Ekelund [1880-1949] ...


Cover for På havsstranden
E-book

På havsstranden

På havsstranden [1922] är en essä- och aforismsamling av Vilhelm Ekelund. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen Vårbri ...


Cover for Melodier i skymning
E-book

Melodier i skymning

Melodier i skymning [1902] är Vilhelm Ekelunds tredje diktsamling. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen Vårbris 1900. ...


Cover for In Candidum
E-book

In Candidum

In Candidum [1905] är Vilhelm Ekelund femte diktsamling, starkt influerad av författarens resa till Venedig och med tydliga homoerotiska inslag. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhö ...


Cover for Havets stjärna
E-book

Havets stjärna

Havets stjärna [1906] är Vilhelm Ekelunds sjätte diktsamling. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen Vårbris 1900. Utöv ...


Cover for Grekisk bukett
E-book

Grekisk bukett

Grekisk bukett [1906] består huvudsakligen av Vilhelm Ekelunds tolkningar av antika epigram. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med d ...


Cover for Från 1900-talets början
E-book

Från 1900-talets början

Från 1900-talets början samlar de av Vilhelm Ekelunds dikter skrivna mellan 1901-1905 som inte publicerades i någon av hans diktsamlingar. Det är verk som publicerades i tidskrifte ...


Cover for Elegier
E-book

Elegier

Elegier [1903] är Vilhelm Ekelunds fjärde diktsamling, influerad av en längre visit i Berlin. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med ...


Cover for Dithyramber i aftonglans
E-book

Dithyramber i aftonglans

Dithyramber i aftonglans [1906] är Vilhelm Ekelund sjunde och sista diktsamling. Vilhelm Ekelund [1880-1949] tillhör de stora svenska författarna. Han debuterade med diktsamlingen ...


Cover for Böcker och vandringar
E-book

Böcker och vandringar

Böcker och vandringar av Vilhelm Ekelund gavs ut första gången 1910. Det är en samling lyriska texter och verser, de flesta skrivna under åren i Berlin. Vilhelm Ekelund [1880-1949 ...


Cover for 1940-tal
E-book

1940-tal

Under 1930- och 40-talen hade Vilhelm Ekelund nästan övergivit poesin. Ett fyrtiotal dikter publicerades i antologin Lyrik från Sekelskiftet från 1944. 1940-tal innehåller även de ...


Cover for 1930-tal
E-book

1930-tal

Under 1930- och 40-talen hade Vilhelm Ekelund nästan övergivit poesin. Ett fyrtiotal dikter publicerades i antologin Lyrik från Sekelskiftet från 1944. 1930-tal innehåller även de ...


Cover for 1920-tal
E-book

1920-tal

1920-tal samlar de dikter Vilhelm Ekelund skrev under 20-talet men som aldrig publicerades under hand livstid. Ekelunds efterlämnade dikter skulle senare publiceras senare i Hjärta ...


Cover for 1910-tal
E-book

1910-tal

1910-tal innehåller dikter och gränsöverskridande aforismer skrivna av Vilhelm Ekelund under ett decennium. Materialet har publicerats i tidningar och i Ekelunds essä- och aforisms ...


Cover for I spåren efter hemstranden
E-book

I spåren efter hemstranden

Den trespråkiga författarens beskrivning av sitt diktepos: "Jag visste nog inte vad jag gav mig in på när jag för ett år sedan startade en resa i flottningsföreningens eka med mål ...


Cover for Omenapuun suojassa: Runoja ja Novelleja
E-book

Omenapuun suojassa: Runoja ja Novelleja

Omenapuun suojassa on kokoelma Runoja ja Novelleja, jotka Arto Koivumäki on kirjoittanut luovan kirjoittamisen kurssin tehtävinä. Tehtävissä on luotu vuoropuheluita ja henkilöhahmo ...


Cover for Sotfragment
E-book

Sotfragment

"Jaget i Sotfragment är närmast osynligt, övergår ibland i ett 'vi', övergår till porträtt: nattvakten, lagbasen, ungkarlen, agitatorn, strejkbrytaren, förtroendemannen, trotjänare ...


Cover for Vild iris
E-book

Vild iris

För Vild iris belönades Louise Glück med Pulitzerpriset och det är en diktsamling som är tydlig i sin visionära poetik, uppdelad i tre delar och tre röster: trädgårdens blommor, de ...


Cover for The Bavarian Commentary and Ovid: Clm 4610, The Earliest Documented Commentary on the Metamorphoses
E-book

The Bavarian Commentary and Ovid: Clm 4610, The Earliest Documented Commentary on the Metamorphoses

The Bavarian Commentary and Ovid is the first complete critical edition and translation of the earliest preserved commentary on Ovid’s Metamorphoses.Today, Ovid’s famous work is on ...


Cover for A Dream Within a Dream
E-book

A Dream Within a Dream

An example of Poe’s melancholic and morbid poetic pieces, "A Dream Within a Dream" is a poem that pitifully mourns the passing of time. The poet’s own life, teeming with depression ...