Jump to content
The library informs: ansök om låneuppgifter längst ned på denna sida

E-books / Education


Cover for Anker (1) - Anker and the Shouting Man
E-book

Anker (1) - Anker and the Shouting Man

Just because you got up a little late doesn’t mean you have to rush, does it? Anker certainly doesn't think so, but his father disagrees. “We’re in a mad hurry!” he keeps shouting. ...


Cover for Anker (2) - Anker finds things
E-book

Anker (2) - Anker finds things

On his way to kindergarten, Anker finds a lot of things on the ground. He must have them in his bag! But Dad doesn’t think Anker should collect the things. He says they're dirty an ...


Cover for Skolskav
E-book

Skolskav

Skolskav ger en unik inblick i författarens yrkesresa under utvecklingen av ”En skola för alla,” regeringens skolreform som utformades under 1940-talet och som pågår fortfarande. ...


Cover for Förskolebiblioteket flyttar in : Om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning
E-book

Förskolebiblioteket flyttar in : Om att främja språkutveckling och att stimulera till läsning

Vad är ett förskolebibliotek? Varför är det viktigt med högläsning redan i förskolan? Hur kan barnboken användas som ett redskap i språkutvecklingsarbetet på förskolan? I Förskoleb ...


Cover for Mentally healthy classrooms : Creative methods for non-toxic dialogue
E-book

Mentally healthy classrooms : Creative methods for non-toxic dialogue

"In year 3 we were flying; in year 4 we crashed. Now in year 5, they are here to see if we can fix the plane and fly again."Pupil about YoungHorse For most teachers, there will be ...


Cover for Allt blir alltid till det bästa
E-book

Allt blir alltid till det bästa

Upplever du att du ibland fastnar i att överanalysera det som händer runt dig? Att dina tankar går i spinn men inte leder någonstans?   Strukturerad reflektion handlar om att lära ...


Cover for Att motverka ofrivillig ensamhet: En forskningsstudie med goda metodexempel från Sverige och England och tips för den svenska kulturarvssektorn.
E-book

Att motverka ofrivillig ensamhet: En forskningsstudie med goda metodexempel från Sverige och England och tips för den svenska kulturarvssektorn.

I den här forskningsrapporten diskuteras begreppen social isolering och ofrivillig ensamhet i Sverige, och att ensamhet måste kopplas till hur den upplevs av den enskilde och därfö ...


Cover for Muutamia mietteitä kasvatuksesta
E-book

Muutamia mietteitä kasvatuksesta

Kuinka lasta tulisi opettaa ja kasvattaa? Laajasti vaikuttanut yhteiskuntafilosofi John Locke ottaa teoksessaan kantaa niin koulutukseen, siisteyskasvatukseen kuin luonteen kehityk ...


Cover for Koulu ja eriarvoisuus
E-book

Koulu ja eriarvoisuus

by

Julkisessa keskustelussa koulujen ja kaupunginosien eriytymisestä on puhuttu jo pitkään. Eriytyminen on kuitenkin monimutkainen ilmiö, jota täytyy tarkastella koulukohtaisesti ja n ...


Cover for Kohti yhdenvertaista koulua
E-book

Kohti yhdenvertaista koulua

Ajatukset ihmisten ja kulttuurien muovautuvuudesta vaikuttavat voimakkaasti siihen, millaisia tulkintoja teemme itsestämme, toisista ihmisistä ja maailmasta. Vahvistamalla opettaji ...


Cover for Elämää koulukiusaamisen jälkeen
E-book

Elämää koulukiusaamisen jälkeen

Koulukiusatun matka varjoista kohti valoa.Koulukiusaaminen jättää kiusatun elämään lähtemättömän jäljen. Kiusaamisen vakavuudesta huolimatta koulut ovat usein edelleen avuttomia on ...


Cover for Uppfylla. Din guide till välmående och produktivitet
E-book

Uppfylla. Din guide till välmående och produktivitet

Hej! Får jag vara din vän? En vän som alltid vill ditt bästa. En vän som lyssnar, finns vid din sida och guidar dig.   Denna bok är en investering i dig själv och ditt liv. Oavsett ...


Cover for Ändra allt!?: En högskolepolitik för vår tid
E-book

Ändra allt!?: En högskolepolitik för vår tid

Svensk högre utbildning och forskning har med viss regelbundenhet omformats i grunden av högskolereformer. På senare tid har det tillsatts många statliga utredningar som inte resul ...


Cover for Kun koulu ei kukoistakaan
E-book

Kun koulu ei kukoistakaan

Mitä tehdä, jos koulussa on kokeiltu tutkittuun tietoon nojaavan positiivisen pedagogiikan toimintamalleja, mutta koulu ja oppijat eivät kukoistakaan? Miksi tulokset eivät näy omas ...


Cover for Onni olla ulkona
E-book

Onni olla ulkona

"Luonnossa voi nähdä eläimiä ja silittää niitä ja katsoa kiikareilla pöllöjä. Ja sit voi nähdä puita ja sieniä. Jos löytyy roskia, niin sit voi kerätä roskat pois." (5-vuotiaan mie ...


Cover for Från blackout till knockout : Din guide till talarglädje
E-book

Från blackout till knockout : Din guide till talarglädje

Hjälp, jag ska hålla en presentation! Vad ska jag göra? Hur bygger jag min powerpoint? Vad gör jag om jag får en blackout? Vad ska jag tänka på? Och hur får jag deltagarna intresse ...


Cover for Huomaa hyvä!
E-book

Huomaa hyvä!

Meistä kukaan ei synny sen paremmin rehellisyyden kuin itsehillinnänkään mestarina, vaan näitä taitoja on tietoisesti kasvatettava. Tulemme vahvoiksi siinä, mitä teemme paljon; hei ...


Cover for Nu, då och sedan: Vansinnets riktiga historia
E-book

Nu, då och sedan: Vansinnets riktiga historia

Det finns ett farligt och svårt uppdrag som måste genomföras. Det är otydligt vem som ger instruktioner och vad som måste göras, men det är viktigt att lyckas.Uppoffringar som kräv ...


Cover for Fri från beroende och psykisk ohälsa: Nykterhet och välmående genom personlig utveckling
E-book

Fri från beroende och psykisk ohälsa: Nykterhet och välmående genom personlig utveckling

Har du tappat kontrollen över ditt liv på grund av alkohol och andra droger?När du har är kemiskt beroende är livet ohanterligt. Eftersom tillvaron inte fungerar är det lätt att st ...


Cover for Bli ditt skarpaste jag
E-book

Bli ditt skarpaste jag

Bli ditt skarpaste jag är boken du har väntat på. Det är en praktisk guide om hur man framstår med sitt bästa jag i digitala möten, framför kameran och på jobbet.    Den är gjord i ...


Cover for Kiusatut
E-book

Kiusatut

Kiusatut kertovat, miten kaltoinkohtelu on vaikuttanut heidän elämäänsä ja miten he ovat oppineet elämään kivun kanssa. Haastateltavat puhuvat avoimesti kokemastaan ja kannustavat ...


Cover for Aistitiedon käsittelyn vaikeudet
E-book

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet

by

Miksi jollekin napittaminen on työlästä? Miksi joku tarvitsee sylipainon pystyäkseen keskittymään? Miksi kevytkin kosketus voi sattua?Tämä teos antaa tietoa aistitiedon käsittelyst ...


Cover for Lasketaan leikkien
E-book

Lasketaan leikkien

Miten innostua lasten kanssa jatkuvasti läsnä olevasta arkisesta matematiikasta? Miten leikki mahdollistaa matemaattisten taitojen oppimisen? Kuka oppii matikkaa? Matematiikka on k ...


Cover for Näin johdat varhaiskasvatuksen tiimiä
E-book

Näin johdat varhaiskasvatuksen tiimiä

Mitä tiimin johtaminen varhaiskasvatuksessa tarkoittaa? Mitä tiimien johtamisessa tulee huomioida? Miten tiimijohtaja voi tukea moniammatillisten tiimien työtä?Tiimijohtaja auttaa ...


Cover for Hyvä pedagoginen kirjaaminen
E-book

Hyvä pedagoginen kirjaaminen

Pedagogiset asiakirjat ovat osa opettajien työtä kaikissa koulutuspolun vaiheissa. Asiakirjat luovat perustaa opetuksen järjestämiselle sekä ohjaavat tuen käytäntöjä. Ne myös muova ...