Jump to content
The library informs: ansök om låneuppgifter längst ned på denna sida

E-books / E-single


Cover for Kropp & Själ : Själv är bäst
E-book

Kropp & Själ : Själv är bäst

När Hasseludden i slutet av nittiotalet omvandlades från arbetarborg till lyxigt hälsoslott var det ett tecken i tiden. För under nollnolltalet lade vi slutligen jantelagen åt sida ...


Cover for Fotboll : Det stora spelet
E-book

Fotboll : Det stora spelet

Läktarna svällde över, budgeterna sprängde ramarna och storbildsskärmarna bredde ut sig. Nollnolltalet var åren då svensk fotboll växte och krympte samtidigt. Då stekare tog över f ...


Cover for TV : The Reality Show
E-book

TV : The Reality Show

Aldrig har vi sett på tv som under nollnolltalet. Vi zappade bort nittiotalets ytliga sitcoms för en ny våg av drama som borrade sig ner i själsdjupet. Krisande maffiabossar, gråta ...


Cover for USA : En amerikansk mardröm
E-book

USA : En amerikansk mardröm

Sällan känns förra seklet så avlägset som när man betraktar USA. Få länder har pendlat så mellan djupaste förtvivlan och hopp under nollnolltalet. Från Bush-terror till Obama-tro. ...


Cover for Fantasy : Flykten från verkligheten
E-book

Fantasy : Flykten från verkligheten

Dvärgar, alver och wizard rock. Under det nya millenniets första år följde vi Harry, Frodo och Anakin djupt in i verklighetsflyktens sagorike. Aldrig förr har vi varit så nördiga s ...


Cover for Musik : Last days of rock!
E-book

Musik : Last days of rock!

Rockikonerna satte sig i lotusställning, popeliten omfamnade Abba och Bob Dylan gjorde underklädesreklam. Under nollnolltalet var ingenting längre heligt. Och det enda som upprörde ...


Cover for Politik : Utmanarna
E-book

Politik : Utmanarna

En moderat kommunpolitiker yppade 2002 några meningar som kom att förändra hela det politiska landskapet. Under nollnolltalet handlade partiernas maktkamp om pragmatism, förnyelse ...


Cover for Mode : Lyx für alle
E-book

Mode : Lyx für alle

Aldrig har vi brytt oss mer om vad vi satte på kroppen än under de senaste tio åren. Nollnolltalet var decenniet då lyx blev folkligt, modebloggare makthavare och shopping en ny re ...


Cover for Internet : Amatörerna
E-book

Internet : Amatörerna

Ur 11 septembertraumats sorgearbete steg nollnolltalets media framför andra fram, bloggen. Vi lärde oss att tillgängliggöra vad som helst, när som helst, var som helst på internet. ...


Cover for Mat : Matstatus
E-book

Mat : Matstatus

Från tryffelarom till bondens hemkärnade smör. Om nollnolltalet hade en smak så skulle det vara ytterlighet. Decenniets hetsiga jakt på surdegsbrödet, gojibären, griskinden och den ...


Cover for Ekonomi : Bubbel och Bubblor
E-book

Ekonomi : Bubbel och Bubblor

Nollnolltalet startade och slutade i en bubbla. Däremellan festade vi som aldrig förr. Vi shoppade aktier, fonder och lägenheter med nya, gamla och lånade pengar. Och absolut ingen ...


Cover for Finland : En ny giv
E-book

Finland : En ny giv

I den finska kulturutredningen blickar man fram mot 2035. Det kreativa kapitalet, den kreativa produktionen och kulturbranschernas ständiga utveckling och förnyelse är samhällets v ...


Cover for Kulturpolitik : En nisch för staten
E-book

Kulturpolitik : En nisch för staten

Den statliga kulturpolitiken står inför en nyorientering. Successivt kommer statens roll att gälla en avgränsad nisch med de nationella institutionerna, konstnärspolitiken och publ ...


Cover for Konstnärer : Hjältarna
E-book

Konstnärer : Hjältarna

Att vara konstnär är ett nödvändigt men olönsamt arbete. Det är konstnärerna som utgör centrum i den kreativitetsbaserade ekonomin, men det är andra som skördar frukterna. Det skul ...


Cover for Regionalisering : Stad i ljus
E-book

Regionalisering : Stad i ljus

Allt oftare betonas kulturens roll som lokal och regional utvecklings- och tillväxtkraft. Umeå har i flera decennier byggt upp musiklivet, scenkonsten, bildkonsten och andra delar ...


Cover for Lokalt : Växtkraft
E-book

Lokalt : Växtkraft

Små kommuner har andra förutsättningar än stora för sitt kulturliv. Med den lilla kommunen Mellerud som exempel presenteras de möjligheter som öppnar sig i en mindre kommun när man ...


Cover for Upphovsrätt : En annan ordning
E-book

Upphovsrätt : En annan ordning

Vi befinner oss mitt i den tredje vågens samhällsomvandling efter jordbruksoch industrisamhället kommer informationssamhället. Övergångsperiodens brytningar präglar fortfarande sy ...


Cover for Public Service : Ruta och skärm
E-book

Public Service : Ruta och skärm

Public service-mediernas gamla monopol är brutet och vi översvämmas av medier i gamla och nya former. Public service-medierna kommer att klara anpassningen till ständigt nya förhål ...


Cover for Tidningar : Ingen vet någonting
E-book

Tidningar : Ingen vet någonting

Dagstidningarnas situation förändras snabbt. Kartan har ritats om så många gånger att man måste tala om en förskjutning av världsbild, från en producentstyrd medievärld till en kon ...


Cover for Barnkultur : Landet Annorlunda
E-book

Barnkultur : Landet Annorlunda

Det finns en stark och progressiv tradition inom barnkulturen. Den kommer inte att försvinna. Men framtidens barnkultur kommer att kräva ett starkt engagemang från föräldrar, skola ...


Cover for Teater : Anpassning och revolt
E-book

Teater : Anpassning och revolt

Framtidens teater kommer att utvecklas dels mot en teater med spektakelpotential på stora scener och med vidlyftiga grepp, dels mot ett fritt formmässigt prövande på mindre scener ...


Cover for Orkestrar : En förlorad värld
E-book

Orkestrar : En förlorad värld

Är symfoniorkestrarna tillbakablickande och inåtvända förvaltare av ett marginaliserat konstmusikarv? Eller kan de erövra en starkare position? De står inför ett vägval. Det kan le ...


Cover for Bildkonst : Publikens Tyranni
E-book

Bildkonst : Publikens Tyranni

Bildkonstnärerna tillhör inte något avantgarde, samtidskonsten är snarare en del av mainstreamkulturen. Samtidigt som det finns en global enhetlighet finns det också en större kult ...


Cover for Bibliotek: Älskade vän
E-book

Bibliotek: Älskade vän

Alla älskar biblioteken. Ändå finns denna identitetskris. I biblioteksvärlden är det en sport att ifrågasätta sig själv. Men kanske är det inte så komplicerat man kan vara med och ...


Cover for Litteratur : Utmanad men inte hotad
E-book

Litteratur : Utmanad men inte hotad

Det finns ingen kris på bokmarknaden. Däremot skapar det moderna mediesamhället och de digitala teknikerna nya läsarvanor och sociala mönster. Det litterära systemet förändras men ...