Jump to content
The library informs: ansök om låneuppgifter längst ned på denna sida

Audiobooks / Psychology


Cover for The Compassioneffect
Audiobook

The Compassioneffect

We push ourselves hard nowadays, compare ourselves to others on social media, feel inadequate and are afraid of not being good enough or of failing. With the help of self-compassio ...


Cover for Compassioneffekten
Audiobook

Compassioneffekten

Vi pressar oss hårt idag, jämför oss med andra på sociala medier, känner oss otillräckliga och är rädda att inte duga eller att misslyckas. Med hjälp av self-compassion, självmedkä ...