Jump to content
The library informs: ansök om låneuppgifter längst ned på denna sida
Cover for Neuroledarskap
Isbn: 978-91-2714-262-6
Publisher: Natur & Kultur
Category:
Psychology
Accessible since: August 2015

E-book

Neuroledarskap

Det går att effektivisera sitt ledarskap med hjälp av de senaste hjärnforskningsrönen och genom att använda enkla beprövade metoder – därför behövs denna bok som ger ledare den nödvändiga kunskapen om hur den mänskliga hjärnan fungerar, och därmed hur människan fungerar.

Det behövs också en bok som tar sin utgångspunkt i de verkliga situationer och utmaningar som ledare står inför, oavsett på vilken nivå de arbetar eller vilken typ av verksamhet de verkar i.

Förutom det behövs också en bok som bygger på beprövade metoder som har testats i många olika miljöer och som hjälper ledare att lyckas i sitt ledarskap.

Hjärnforskaren Katarina Gospic och prestation- och utvecklingshandledaren Stefan Falk skriver här om hur en ledare kan bli mer effektiv genom att dels tillgodogöra sig nödvändig kunskap om hur vår hjärna fungerar, dels börja använda ett antal metoder som utvecklats under 16 år tillsammans med drygt 2 000 ledare tvärs över 50 olika företag i Europa och USA. 

Boken förmedlar de viktigaste insikterna om hjärnan och ger läsaren kunskaper och verktyg för:

att leda och utveckla sig själv som ledare

att leda och utveckla medarbetare

att sätta spelregler på arbetsplatsen

att vara specifik och tydlig

att göra goda bedömningar

att leda med auktoritet

att driva förändring och förbättring

att använda sin energi rätt

Katarina Gospic har en bakgrund som fysiolog, läkare och hjärnforskare. I dag driver hon ett konsultföretag och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon är författare till böckerna Välj rätt! och Den sociala hjärnan. Katarina disputerade 2011 inom kognitiv neurovetenskap med en avhandling om neuroekonomi (vad som händer i hjärnan när vi fattar ekonomiska beslut samt hur detta hänger ihop med våra känslor och känsloreglering).

 

Stefan Falk har arbetat på McKinsey & Company och som ledare inom större företag. Idag arbetar han som resultat- och utvecklingshandledare för chefer inom näringslivet, elittränare och idrottsutövare. Fokus för hans arbete är att förbättra organisationer genom bättre ledarskap och vanor bland ledarna, med syfte att påskynda utveckling och resultat.


Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone