Jump to content
The library informs: ansök om låneuppgifter längst ned på denna sida
Cover for Den politiska adeln
Isbn: 978-91-4622-805-9
Publisher: Wahlström & Widstrand
Category:
Society & Culture
Accessible since: February 2015

E-book | 28 days for loan

Den politiska adeln

Har vi fortfarande folkstyre i vårt land? Journalisten och författaren Anders Isaksson diskuterar vad som händer när politiken förvandlas från ett förtroendeuppdrag till ett yrke. Börd, släktskap och äktenskap med rätt personer har blivit en merit i sig själv.     Så var det förstås inte tänkt när demokratin växte fram som en motsats till de tidigare århundradenas stånds- och fåtalsvälde. När den politiska societeten växer sig stark kan den liknas vid en politisk klass, ja rentav en politisk adel, som gjort stat och kommun till sin egen försörjningsbas. Anders Isaksson ger i denna omtumlande debattbok exempel ur vår svenska verklighet och visar på vägar att förstärka det demokratiska inslaget.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone